Teaterbiografen Grand Lokalbokning

Bokning av lokaler för möten och arrangemang på Grand görs tills vidare direkt hos AV Kompaniet via info@av-kompaniet.se.
Postadress: Teaterbiografen Grand, c/o Bigbo AB, Gamla Flackarpsvägen 32, 245 61 Staffanstorp
Organisationsnummer: 556706-1154.

Lokalkarta

Bottenplan

Planskiss av bottenplanet

Källarplan

Planskiss av källarplanet

Salongskarta

Salongskarta över Grand